ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, придбання, продаж та доставку Товарів

 1. Загальні положення

1.1.      Товариство з обмеженою відповідальністю «Рестеквіп», в особі директора Чемерського Сергія Григоровича, далі по тексту – “Продавець” і користувач послугами Інтернет-сайту, далі по тексту – “Замовник”, “Покупець”, укладає Договір купівлі-продажу Товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – “Договір”, і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному Інтернет-сайті Продавця

“https://hurakan.ua” (далі –“Інтернет-сайт”).

1.2. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців. 

Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і безумовним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу Товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

1.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

1.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

Покупець цілком і повністю ознайомлений та згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

 1. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • “Публічна оферта” (далі –“Оферта”) - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом (далі –“Договір”) на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки. 
 • “Товар” – каталог (асортимент) товару наведений в Інтернет-магазині;
 • “Інтернет-магазин” - відповідно до Закону України “Про електронну комерцію”, засіб для подання або реалізації Товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • “Продавець” – ТОВ «Рестеквіп», який реалізує Товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • “Оператор” – представник ТОВ «Рестеквіп», який приймає замовлення на придбання Товару за визначеними номерами телефону.
 • “Покупець” - клієнт, що уклав з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • “Замовлення” - рішення Замовника замовити Товар і його доставку, оформлене в Інтернет-магазині та/або доручення на придбання і доставку Товарів, а також проведення оплати.

 1. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині;

самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який наявний Товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном:

+38097 88 246 88

+38066 88 246 88

+38073 88 246 88

або через сервіс сайту Інтернет-магазину  https://hurakan.ua

 4.3. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.3.1. Прізвище та ім’я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.3.2. Адреса електронної пошти;

4.3.3. Контактний телефон;

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання неповної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за якість надання послуги Покупцю.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.2. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3. цієї Оферти.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту Інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

 1. Ціна Товару та порядок оплати замовлення

5.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар, Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

5.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

5.6. Продавець вказує вартість та умови доставки Товару на сайті Інтернет-магазину. 

5.7.Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

5.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка і оплата».

 1. Умови доставки замовлення та передача товару Покупцю

6.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «Доставка і оплата». Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором Інтернет-магазину.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

6.3. Доставка товару здійснюється за допомогою кур‘єрських служб доставки: ТОВ «Нова пошта».

6.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур’єрської служби перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

6.5. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та / або в замовленні / або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього їх вигляду і комплектності товару.

6.6. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту фактичного отримання товару.

 1. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 1. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

8.3. Продавець зобов’язаний:

- Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

8.4. Продавець має право:

- Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

8.5. Покупець зобов'язується:

-  До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

-  На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

8.6. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://hurakan.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення і подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ “Про захист персональних даних”.

9.4. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

 1. Порядок повернення Товару

10.1. Повернення Товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення Товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. Повернення товару неналежної якості можливо у випадку, якщо товар не втратив споживчі властивості, немає слідів використання, збережена упаковка, пломби та при наявності документу, що підтверджує факт покупки і умови замовлення зазначеного товару. В такому випадку Продавець зобов’язується повернути здійснену Покупцем оплату за Товар протягом 14 (чотирнадяти) банківських днів з моменту повернення Товару.

10.4. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно , який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

10.5. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

10.6. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

10.7. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

 1. Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

 1. Адреса та реквізити Продавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рестеквіп»

03148, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2 Г

Код ЄДРПОУ41047380,

ІПН 410473826578,

п/р  UA283206490000026004052678304

в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, м. Київ,

МФО 320649,

п/р № UA613005280000026002455034201,

в АТ «ОТП Банк» м. Київ,

МФО 300528

тел/факс: (044) 494-33-33